ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται φωτογραφίες και Βίντεο Επιστημονικού περιεχομένου, με θεματολογία Τεχνικών σε Χειρουργικές Επεμβάσεις.

Λόγω του ευαίσθητου περιεχομένου, η επίσκεψη στις σελίδες αυτές συνιστάται, μόνο σε άτομα με βαθύτερο ενδιαφέρον για ενημέρωση σε Χειρουργικά θέματα.

 

Θέλετε να προχωρήσετε?