ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Τι είναι λαπαροσκοπική χειρουργική? 

Η λέξη λαπαροσκόπηση είναι ελληνικής προέλευσης, διότι προέρχεται από την λέξη ΄΄λάπαρα΄΄ που σημαίνει κοιλιά και το ρήμα ΄΄σκοπώ΄΄ που σημαίνει βλέπω.
Λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η σύγχρονη χειρουργική τεχνική, που πραγματοποιείται μέσα από μικρές τομές (0,3 – 1,5 cm) στην κοιλιά και στην πύελο, με την χρήση ειδικών εργαλείων και σύστημα συσκευής βιντεοκάμερας, με απεικόνιση της μεγεθυμένης εικόνας – βίντεο σε μόνιτορ. Για την δημιουργία του απαραίτητου χώρου εμφυσάται με ειδική συσκευή στην κοιλία διοξείδιο του άνθρακος (CO2), το οποίο αφαιρείται στο τέλος της επέμβασης. Η λαπαροσκοπική τεχνική εξελίσσεται συνεχώς και τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί και νέες τεχνικές λαπαροσκόπησης όπως: η μέθοδος SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) δηλαδή λαπαροσκοπική χειρουργική με μία τομή, καθώς και η ρομποτική χειρουργική.
Στις μέρες μας η λαπαροσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ασθενών, εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές ασθένειες που να το απαγορεύουν.

Με την ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής τεχνικής γεννήθηκε μία εξ ολοκλήρου νέα ιατρική εξειδίκευση αναφερόμενη ως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Minimal Invasive Surgery).
Η ανωτέρω τεχνική ξεκίνησε με στόχο την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και του μετεγχειρητικού πόνου και έφερε επανάσταση στη χειρουργική της κοιλίας. Ενώ οι βασικές χειρουργικές αρχές παρέμειναν οι ίδιες φυσικά, ο χρόνος νοσηλείας, ο μετεγχειρητικός πόνος, το αισθητικό αποτέλεσμα και ο χρόνος επανόδου του ασθενούς στην εργασία του, άλλαξαν ριζικά με την εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Η μέθοδος αυτή απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση και εμπειρία. Αρκετοί εκφράζουν την άποψη ότι, οι εκπαιδευόμενοι στην λαπαροσκοπική τεχνική θα πρέπει πρώτα να αποκτούν δεξιότητα στην κλασική ΄΄ανοιχτή΄΄ χειρουργική. Ο Ash Tewari αναφέρει ότι: «όταν έχεις μάθει χειρουργική, ξέρεις να χειρουργείς με κάθε τρόπο: ανοιχτά, λαπαροσκοπικά, ρομποτικά ή δια μέσου φυσικών οπών».

Πραγματοποιούμε επεμβάσεις Λαπαροσκοπικής και Κλασσικής χειρουργικής σε συνεργασία με αξιόπιστες και ποιοτικά αναβαθμισμένες Κλινικές. Σε διάφορες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις εφαρμόζουμε ΄΄μιας ημέρας νοσηλεία΄΄ (Day Surgery), δηλαδή 24 ώρες παραμονή στην Κλινική με άμεση ανταπόκριση, ποιοτική διαμονή και νοσηλευτική φροντίδα. Επίσης κάποιες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις εφαρμόζονται σε εξωτερικούς ασθενείς (Outpatients), δηλαδή έξοδο του ασθενούς την ίδια ημέρα της επέμβασης.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής?

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής σε σχέση με την κλασσική χειρουργική, είναι:

Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα και επομένως λιγότερο μετεγχειρητικό στρες στον οργανισμό, καθώς και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
Μειωμένη επιβάρυνση της νεφρικής, ηπατικής, αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας και λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
Καλύτερος οπτικός έλεγχος στην μεγεθυμένη εικόνα των ιστών και οργάνων της κοιλίας, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται ακριβέστεροι χειρισμοί και μικρότερη απώλεια αίματος
• Ελάττωση έως εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου
Μικρότερη δυνατή μετεγχειρητική νοσηλεία και γρήγορη έξοδος από την Κλινική
Ταχεία ανάρρωση του ασθενούς και επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
Ελαχιστοποίηση των ενδοκοιλιακών συμφύσεων
Ελαχιστοποίηση έως εξάλειψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα, όπως: διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιος πόνος κ.λπ.


Ποια είναι τα μειονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής?

Σαν ΄΄μειονεκτήματα΄΄ της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με την κλασσική, μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:
Το υψηλό κόστος εργαλείων και μηχανημάτων
• Η ανάγκη μακροχρόνιας εκπαίδευσης των χειρουργών
Σε μερικές περιπτώσεις η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής τεχνικής δεν είναι εφικτή

 

Σε ποιες παθήσεις μπορεί να εφαρμοσθεί η λαπαροσκοπική χειρουργική?

Χολολιθίαση
Σκωληκοειδίτις
Κήλες
Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του πεπτικού σωλήνα (πολύποδες, εκκολπωματική νόσος, ελκώσης κολίτις, καρκίνος κλπ)
Παθήσεων συμπαγών οργάνων (σπληνεκτομή, παγκρεατεκτομή, επινεφριδεκτομή κλπ)
Αποφρακτικός ειλεός και λύση συμφύσεων
Νοσογόνος παχυσαρκία
Γαστροοισοφαγικής παλιδρόμηση και διαφραγματοκήλη
Ογκολογική χειρουργική (λεμφαδενικοί καθαρισμοί, σταδιοποίηση νόσου, παρηγορητική θεραπεία σε καρκίνο)
Γυναικολογικές παθήσεις (ενδομητρίωση, κύστεις ωοθηκών, εξωμήτριος κύηση, ινομυώματα μήτρας, συμφύσεις στην πύελο κλπ)
• Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση στον οξύ κοιλιακό πόνο (οξεία κοιλία, διάτρηση κοίλου σπλάχνου, περιτονίτιδα κλπ)
• Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση στο χρόνιο κοιλιακό πόνο (λήψη υγρού ή ιστού για βιοψία κλπ)
• Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση στο τραύμα

 

Ποια είναι η ιστορία της λαπαροσκοπικης χειρουργικής?

Οι προσπάθειες για εφαρμογή ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής είναι πολύ παλιά. Στην Ιατρική της αρχαίας Ελλάδας αναφέρονται χρήση σωλήνων και διαστολέων.

Το 1805 o Bozzini γυναικολόγος από την Φρανκφούρτη, προσπάθησε να επισκοπήσει τον κόλπο και την γυναικεία ουρήθρα, εφαρμόζοντας ένα λεπτό σωλήνα και χρησιμοποιώντας το φως ενός κεριού.

Το 1897 ο Nitze ουρολόγος από το Βερολίνο σε συνεργασία με τους Reinecke (οπτικό από το Βερολίνο) και τον Leiter (κατασκευαστή εργαλείων από την Βιέννη) κατασκεύασαν το πρώτο κυστεοσκόπιο με σύστημα φακών.

Το 1901 ο Von Ott ανακοίνωσε την πρώτη επισκόπηση κοιλίας με χρήση καθρέπτη κεφαλής, που εστίαζε σε ένα διαστολέα.

Το 1902 ο Kelling ανακοίνωσε σε συνέδριο στο Αμβούργο, μία επιτυχή λαπαροσκόπηση σε ζωντανό σκύλο μετά από δημιουργία πνευμοπεριτοναίου με φιλτραρισμένο αέρα και χρήση ενός κυστεοσκοπίου.

Το 1910 ο Jacobaeus (χειρουργός από την Στοκχόλμη) χρησιμοποιώντας ένα κυστεοσκόπιο πραγματοποίησε λαπαροσκόπηση και θωρακοσκόπηση σε άνθρωπο.

Από το 1920 – 1930 ο Kalk ιδρυτής της Γερμανικής Σχολής Λαπαροσκόπησης σχεδίασε διάφορα εργαλεία, ανέπτυξε και διάδωσε την διαγνωστική λαπαροσκόπηση, ανοίγοντας το δρόμο και στην εγχειρητική λαπαροσκόπηση.

Οι Palmer (Γαλλία), Frangeheim και Semm (Γερμανία), Steptoe (Μεγάλη Βρετανία και Phillips (ΗΠΑ) εφάρμοσαν και ανέπτυξαν την λαπαροσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία.

Το 1952 ο Hopkins (Βρετανός φυσικός) ανέπτυξε και εξέλιξε τις οπτικές ίνες και σύστημα φακών. Τούτο οδήγησε σε παγκόσμια ανάπτυξη και χρήση ενδοσκοπικών και λαπαροσκοπικών συσκευών.

Ο γυναικολόγος Semm διευθυντής της σχολής Kiel της Γερμανίας ανέπτυξε νεότερα εργαλεία και πραγματοποίησε τις περισσότερες γυναικολογικές επεμβάσεις, που γίνονται μέχρι και σήμερα.

Η εφαρμογής της λαπαροσκόπησης στη Γενική Χειρουργική άργησε να ακολουθήσει την ανωτέρω εξέλιξη.
Το 1979 ο Frimberger και οι συνεργάτες του, πραγματοποίησαν την πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή στην Γερμανία σε πειραματικό μοντέλο.

Το 1985 ο Semm και οι συνεργάτες του δημιουργώντας πνευμοπεριτόναιο με CO2 και χρησιμοποιώντας ένα τροποποιημένο ορθοσκόπιο περιέγραψαν την τεχνική της λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής.

Το 1986 η παρουσίαση συστήματος βιντεοκάμερας – υπολογιστή πυροδότησε την ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής τεχνικής.

Το 1987 ο Mouret στη Λυών (Γαλλία) ήταν ο πρώτος χειρουργός που πραγματοποίησε χολοκυστεκτομή σε άνθρωπο, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εξοπλισμό λαπαροσκόπησης.

Το 1989 αναφέρεται η πρώτη δημοσιευμένη ανακοίνωση λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής όπως γίνεται σήμερα δηλαδή με πολλαπλές τομές στο κοιλιακό τοίχωμα.
Την ίδια περίοδο περίπου, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Perissat (στο Μπορντώ της Γαλλίας), τονReddick (στο Nashville των ΗΠΑ), τους Cuschieri και Nathanson (στο Dundee του Ηνωμένου Βασιλείου) και τον Berci (στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ).

Έκτοτε η εφαρμογή των λαπαροσκοπικών τεχνικών εξαπλώθηκε ταχύτατα στις διάφορες ειδικότητες της χειρουργικής. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι πολλές παράμετροι του τρέχοντος εξοπλισμού μπορούν και πρόκειται να βελτιωθούν στο κοντινό μέλλον ώστε να διευκολύνουν αυτή την ευεργετική μέθοδο ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής.
Από το έτος 2000, η εξάπλωση των ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων σηματοδότησε μία νέα εποχή στην λαπαροσκοπική χειρουργική, στην οποία ξεπερνούνται αρκετοί από τους περιορισμούς της κλασσικής λαπαροσκόπησης.